REGULAMIN

W celu uniknięcia nieporozumień przed odbyciem wizyty, zakupem voucherów oraz pakietów należy zapoznać się z regulaminem.

 • Przed każdą usługą należy się bezwzględnie zapoznać z listą przeciwwskazań (na stronie www.wtemacieciala.pl).

  Jeżeli masz wątpliwości odnośnie przeciwwskazań skonsultuj się każdorazowo ze specjalistą, a w przypadkach wątpliwych z lekarzem.

  Przyjście na zabieg w przypadku obecności ewidentnych przeciwwskazań będzie skutkowało odwołaniem zabiegu z obowiązkiem zapłaty 50% kwotyTerapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za zatajenie informacji odnośnie przeciwskazań i nie poinformowanie ich.

 • W przypadku spóźnienia się na zabieg ponad 5 minut, czas trwania usługi może zostać skrócony, z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty.

 • Terapeuci mają prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny. Klient jest zobowiązany do akceptacji decyzji. W takiej sytuacji klient nie będzie zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów.

 • Odwołanie lub zmianę terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem.

  W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, następuje obowiązek zapłaty 50% kwoty za umówiona wizytę

  Zmiana usługi na tańszą lub krótsza wiąże się z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty umówionej wcześniej usługi.

  Informację odnośnie konieczności zmiany terminu wizyty lub jej odwołania należy wysyłać mailowo: kontakt@wtemacieciala.pl, lub smsowo: 579 519 203 z koniecznością otrzymania zwrotnego potwierdzenia otrzymania wiadomości. Jeśli nie otrzyma Pan/i odpowiedzi zwrotnej, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny w celu weryfikacji poprawności wysłanej wiadomości.

  Przed umówionym terminem wizyty, wysyłany jest SMS z przypomnieniem o terminie wizyty i koniecznością zapoznania się z regulaminem. Brak wiadomości nie zwalnia Pacjenta z konieczności odwołania wizyty.

  OPŁATY

  Opłaty należy dokonać niezwłocznie na konto nr: 56 1160 2202 0000 0003 3496 3785 odbiorca: Joanna Jabłonowska-Łoń, tytułem: opłata za usługę (data nieodbytej wizyty)

  Brak zapłaty wiąże się z brakiem możliwości zapisania się na kolejną wizytę.

 • W trosce o dobro klientów/pacjentów prosimy o ciche prowadzenie rozmów telefonicznych i zachowywanie spokoju na terenie lokalu, aby nie zakłócać innych zabiegów. Na czas zabiegu zalecamy także wyciszenie telefonu komórkowego.

 • Fakturę za usługi wystawiane są na życzenie Pacjenta. W takim przypadku, Pacjent zobowiązany jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI. Brak takiej informacji uniemożliwi wystawienie faktury.

 • Każdy voucher posiada datę ważności oraz indywidualny kod. Vouchery po upływie terminu ważności nie będą realizowane. 

  Voucher stanowi formę zapłaty za usługę i jest niezbędny do jej zrealizowania. W przypadku braku vouchera wizyta zostaje anulowana i uznana za zrealizowaną.

  Voucher może zostać przekazany innej osobie jednakże konieczne jest okazanie vouchera przed wykonaniem usługi.

  Vouchery przekazane w formie elektronicznej wymagają wydrukowania i przekazania podczas wizyty w celu potwierdzenia poprawności vouchera.

  Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę, ani na tańszą usługę z otrzymaniem reszty. W przypadku chęci wymiany zakupionej na voucherze usługi na droższą należy dokonać dopłaty.

  UMAWIANIE I ODWOŁYWANIE WIZYT

  W celu uniknięcia sytuacji braku miejsc w grafiku, na wizytę należy zapisywać się z wyprzedzeniem, około 2 tygodni. Salon nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc i niemożność zrealizowania vouchera w przypadku zbyt późnego umówienia się na wizytę.

  Odwołanie lub zmiana terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem. W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, voucher zostaje uznany za zrealizowany.

 • Pakiety są imienne i nie podlegają wymianie, ani zwrotowi. Opłata za pakiet usług dokonywana jest przed rozpoczęciem usług, ewentualnie  bezpośrednio po 1 zabiegu. W przypadku niemożności skorzystania z pakietu w terminie, usługi przepadają. 

  Ceny pakietów są stałe i nie łączą się z innymi promocjami. Pakiety posiadają datę ważności, zależną od ilości wykupionych usług, wszelkie informacje odnośnie cen i terminów ważności są podane na stronie oraz ustalane podczas zakupu pakietu.

  Umawianie i odwoływanie wizyt

  W celu uniknięcia sytuacji braku miejsc w grafiku, na wizytę należy zapisywać się z wyprzedzeniem, około 2 tygodni. Salon nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc i niemożność zrealizowania pakietu w przypadku zbyt późnego umówienia się na wizytę.

  Odwołanie lub zmiana terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem. W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, umówiona usługa zostaje uznana za zrealizowana.

 • Salon nie posiada miejsc parkingowych oraz rowerowych. Bezpłatne parkingi znajdują się na terenie wokół budynku.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za auta oraz rowery znajdujące się na parkingach i ulicy.

   
 • Regulamin dostępny jest na stronie www.wtemacieciala.pl w oddzielnych zakładkach „regulamin”. Przed pierwszą wizytą wysyłana jest informacja z prośbą o zapoznanie się z regulaminem. Przyjście na wizytę wiąże się ze znajomością i akceptacją regulaminu.

 • Wszelkie skargi i zażalenia należy kierować mailowo na adres kontakt@wtemacieciala.pl Wnioski będą rozpatrywane w terminie 14dni.

*Regulamin obowiązuje od 01.11.2021 roku.

REGULAMIN

W celu uniknięcia nieporozumień przed odbyciem wizyty, zakupem voucherów oraz pakietów należy zapoznać się z regulaminem.

 • Przed każdą usługą należy się bezwzględnie zapoznać z listą przeciwwskazań (na stronie www.wtemacieciala.pl).

  Jeżeli masz wątpliwości odnośnie przeciwwskazań skonsultuj się każdorazowo ze specjalistą, a w przypadkach wątpliwych z lekarzem.

  Przyjście na zabieg w przypadku obecności ewidentnych przeciwwskazań będzie skutkowało odwołaniem zabiegu z obowiązkiem zapłaty 50% kwotyTerapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za zatajenie informacji odnośnie przeciwskazań i nie poinformowanie ich.

 • W przypadku spóźnienia się na zabieg ponad 5 minut, czas trwania usługi może zostać skrócony, z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty.

 • Terapeuci mają prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny. Klient jest zobowiązany do akceptacji decyzji. W takiej sytuacji klient nie będzie zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów.

 • Odwołanie lub zmianę terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem.

  W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, następuje obowiązek zapłaty 50% kwoty za umówiona wizytę

  Zmiana usługi na tańszą lub krótsza wiąże się z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty umówionej wcześniej usługi.

  Informację odnośnie konieczności zmiany terminu wizyty lub jej odwołania należy wysyłać mailowo: kontakt@wtemacieciala.pl, lub smsowo: 579 519 203 z koniecznością otrzymania zwrotnego potwierdzenia otrzymania wiadomości. Jeśli nie otrzyma Pan/i odpowiedzi zwrotnej, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny w celu weryfikacji poprawności wysłanej wiadomości.

  Przed umówionym terminem wizyty, wysyłany jest SMS z przypomnieniem o terminie wizyty i koniecznością zapoznania się z regulaminem. Brak wiadomości nie zwalnia Pacjenta z konieczności odwołania wizyty.

  OPŁATY

  Opłaty należy dokonać niezwłocznie na konto nr: 56 1160 2202 0000 0003 3496 3785 odbiorca: Joanna Jabłonowska-Łoń, tytułem: opłata za usługę (data nieodbytej wizyty)

  Brak zapłaty wiąże się z brakiem możliwości zapisania się na kolejną wizytę.

 • W trosce o dobro klientów/pacjentów prosimy o ciche prowadzenie rozmów telefonicznych i zachowywanie spokoju na terenie lokalu, aby nie zakłócać innych zabiegów. Na czas zabiegu zalecamy także wyciszenie telefonu komórkowego.

 • Fakturę za usługi wystawiane są na życzenie Pacjenta. W takim przypadku, Pacjent zobowiązany jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI. Brak takiej informacji uniemożliwi wystawienie faktury.

 • Każdy voucher posiada datę ważności oraz indywidualny kod. Vouchery po upływie terminu ważności nie będą realizowane. 

  Voucher stanowi formę zapłaty za usługę i jest niezbędny do jej zrealizowania. W przypadku braku vouchera wizyta zostaje anulowana i uznana za zrealizowaną.

  Voucher może zostać przekazany innej osobie jednakże konieczne jest okazanie vouchera przed wykonaniem usługi.

  Vouchery przekazane w formie elektronicznej wymagają wydrukowania i przekazania podczas wizyty w celu potwierdzenia poprawności vouchera.

  Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę, ani na tańszą usługę z otrzymaniem reszty. W przypadku chęci wymiany zakupionej na voucherze usługi na droższą należy dokonać dopłaty.

  UMAWIANIE I ODWOŁYWANIE WIZYT

  W celu uniknięcia sytuacji braku miejsc w grafiku, na wizytę należy zapisywać się z wyprzedzeniem, około 2 tygodni. Salon nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc i niemożność zrealizowania vouchera w przypadku zbyt późnego umówienia się na wizytę.

  Odwołanie lub zmiana terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem. W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, voucher zostaje uznany za zrealizowany.

 • Pakiety są imienne i nie podlegają wymianie, ani zwrotowi. Opłata za pakiet usług dokonywana jest przed rozpoczęciem usług, ewentualnie  bezpośrednio po 1 zabiegu. W przypadku niemożności skorzystania z pakietu w terminie, usługi przepadają. 

  Ceny pakietów są stałe i nie łączą się z innymi promocjami. Pakiety posiadają datę ważności, zależną od ilości wykupionych usług, wszelkie informacje odnośnie cen i terminów ważności są podane na stronie oraz ustalane podczas zakupu pakietu.

  Umawianie i odwoływanie wizyt

  W celu uniknięcia sytuacji braku miejsc w grafiku, na wizytę należy zapisywać się z wyprzedzeniem, około 2 tygodni. Salon nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc i niemożność zrealizowania pakietu w przypadku zbyt późnego umówienia się na wizytę.

  Odwołanie lub zmiana terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem. W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, umówiona usługa zostaje uznana za zrealizowana.

 • Salon nie posiada miejsc parkingowych oraz rowerowych. Bezpłatne parkingi znajdują się na terenie wokół budynku.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za auta oraz rowery znajdujące się na parkingach i ulicy.

   
 • Regulamin dostępny jest na stronie www.wtemacieciala.pl w oddzielnych zakładkach „regulamin”. Przed pierwszą wizytą wysyłana jest informacja z prośbą o zapoznanie się z regulaminem. Przyjście na wizytę wiąże się ze znajomością i akceptacją regulaminu.

 • Wszelkie skargi i zażalenia należy kierować mailowo na adres kontakt@wtemacieciala.pl Wnioski będą rozpatrywane w terminie 14dni.

*Regulamin obowiązuje od 01.11.2021 roku.

W temacie ciała logo

Wciąż masz pytania? Zadzwoń, chętnie pomogę!